Hamidiye Camii Mimarisi

Hamidiye Camii Mimarisi

Hamidiye Camii Mimarisi

Büyükada Hamidiye Camii’nin yapımına 1893 yılında başlandı ve 1895’de
bitirildi. II.Abdülhamid’in emriyle yapılan cami dönemin anlayışına uygun,
eklektik bir yapıdır. Kesme küfeki taştan iki katlı olarak inşa edilmiştir. Alt katta
iki sütun vardır ve düz tavanlıdır.


İlk yıllarda bu kat Türk çocukları için okul olarak kullanılmıştır. Esas cami olan
kata dıştan iki kollu bir merdiven ile çıkılır. Son cemaat yerinde sol tarafta
bulunan bir merdivenle de üst kata çıkılır. Cami mekânı kareye yakın dikdörtgen
planlıdır. Minaresi de kesme küfeki taştan olup tek şerefelidir.
Cami daha ilk yapıldığında büyük İstanbul depremine mâruz kalmış, hasar
görmüş ancak hemen onarılmıştır. 1960 yılında ufak tefek onarımlar geçirmiş,
1999- 2001 yılları arasında da restorasyon uygulanmıştır. 


2005- 2010 yıllarında Hamidiye Camii Derneği tarafından gerçekleştirilen
projeyle avlusu yanındaki evin bahçesiyle birleştirilerek büyütülmüş, avluda
bulunan biçimsiz binalar yıktırılmış yerine bir hizmet binası yaptırılmış,
tuvaletler günün ihtiyaçlarına uygun olarak tekrar düzenlenmiş ve yer altına
alınmış, şadırvanın yeri değiştirilmiş ve peyzaj çalışması yaptırılarak bu günkü
halini almıştır.

 Copyright © 2022 Büyükada Hamidiye Camii Derneği | Tüm Hakları Saklıdır.